,,КОГАТО ДЕТЕТО СЕ СМЕЕ,СЛЪНЦЕТО ГРЕЕ!,,
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ,,СЛЪНЦЕ'' гр.Рудозем

МИСИЯ И ЦЕЛИ НА ДЦДМУ

МИСИЯ НА ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР


  •  Повишаване качеството на живот за децата/лицата с увреждания

  • Зачитане и право на избор, свързан с интереса на клиента

  • Работа в екип и сътрудничество с различни институции

  • Оказване на подкрепа на децата/лицата и техните семейства

 ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЦДМУ


  •   Създаване на условия за корекционно – компенсаторна работа на деца и лица с увреждания.

  •    Осигуряване развитието на физическия, психическия и творчески потенциал

  •  Придобиване и развитие на полезни навици и умения

  •  Социализиране на деца и лица с увреждания
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg